Dakproject in de kijker: A.B. Mons Borinage

De AUDI Garage A.B. Mons Borinage te Frameries besliste omwille van haar energieverbruik om op haar daken zonnepanelen te installeren.

Vooraf werd, mede op vraag van Engie de installateur van de PV-installatie, het dak geïnspecteerd. MUTEC kwam tot de vaststelling dat de levensduur van het huidige dak te beperkt was. “De levensduur van de zonnepanelen bedraagt immers 25 jaar, het huidige dak zou deze periode nooit kunnen overbruggen. Bovendien wordt het dak tijdens de installatie van de PV-panelen intensief belopen wat niet ten goede komt aan de oudere dakhuid” aldus Tom Peters, technisch commercieel afgevaardigde van MUTEC.

Alvorens over te gaan tot installatie van zonnepanelen is het steeds aangewezen de dakbedekking te inspecteren en te evalueren. Men dient in overweging te nemen dat de opbrengst van de zonnepanelen bijdraagt in de financiering van de dakrenovatie.

Cijfers tonen aan dat opbrengst van de zonnepanelen zowel de installatie van deze panelen als de dakrenovatie dekt. In principe is de dakrenovatie dus gratis!

Een ander verhaal wordt het wanneer de bouwheer beslist om zonnepanelen op een dak te plaatsen dat gedurende de levensduur van de zonnepanelen zal moeten gerenoveerd worden. Ervaring leert dat dit niet geheel zonder riscico’s, laat staan extra kosten gaat. Kabels en connectoren worden sowieso vervangen, bij de manipulaties van de panelen kunnen microscheurtjes ontstaan in de siliciumschijfjes. Om nog maar te zwijgen over de periode van renovatie. Het dak wordt idealiter in de zomermaanden gerenoveerd, dus net op het moment dat de zonnepanelen het meest renderen. Kortom op alle vlakken een grote verliespost!

Als Master Contractor van Firestone kan MUTEC 20 jaar garantie bieden op TPO-membranen. Deze witte kunststof dakbedekking is daarom ideaal om onder zonnepanelen te plaatsen, maar evenzeer omwille van de reflectie van het zonlicht waardoor het dakoppervlak merkelijk minder warm wordt dan bij donker gekleurde dakbedekkingen.” Merkt Tom Peters op. “Gelet op de bestaande dakopbouw met rotswolisolatie en bitumineuze toplaag, heeft MUTEC een combinatie van ISOGARD – dit is een gecomprimeerde PIR-plaat- met TPO 1,5 mm aangeboden. De isogard zorgt voor een goede beloopbaarheid van het dakvlak wat niet evident is met zachte rotswolplaten. Zeker niet tijdens het intensief belopen van het dak tijdens zowel de renovatie als de installatie van de zonnepanelen. De isogard zal de huidige dakopbouw hiertegen beschermen.” Voegt Vincent De Meyer, bedrijfsleider MUTEC BVBA hier nog aan toe.

ProjectGarage A.B. Mons Borinage
PlaatsFrameries
Oppervlakte1.850 m²
Bestaande dakopbouwSteeldeck + Rotswolisolatie + Bitumineuze toplaag
Aangeboden renovatieIsoguard Board 1 cm + TPO Ultraply 1.5 mm