€ 125.000

Dat is het bedrag dat Willy en Marie-Jeanne Naessens mochten ontvangen naar aanleiding van hun huwelijk.

“We zijn overdonderd! Oprecht grote dank hiervoor! Dit bedrag hebben wij nog eens verhoogd met €25.000.
We hopen hiermee heel wat goede initiatieven mee te ondersteunen.” – Willy Naessens

Onderstaande goede doelen worden hiermee gesteund en zullen in de loop van komende jaren worden aangevuld.

Streekmotor23

Streekmotor23 is een streekfonds dat middelen inzamelt bij burgers en bedrijven uit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Hun doel is lokale initiatieven steunen.

Voor meer info: www.streekmotor23.be

Chiroscouts Zwalm

Chiro Zwalm en Scouts Zwalm sloegen de handen in elkaar voor een duurzaam project: een doordacht gebouw dat ruimte biedt aan de twee werkingen. De Scouts kunnen er op zaterdag terecht, de Chiro op zondag.

Voor meer info: www.chiroscoutszwalm.be

Lidwina voor MS VZW

De VZW zet zich in voor sociale doelen rond MS en aanverwante aandoeningen. De vereniging werd gesticht in 1998 door vrijwilligers uit alle Vlaamse provincies. In 3 provincies zijn er MS-huizen.

Voor meer info: www.lidwina.be

CARE4AYA

Care4AYA VZW zet zich in voor AYA’s (Adolescents and Young Adults) met kanker tussen 16 en 30 jaar. Hun 3 pijlers zijn: het verbeteren van zorg tijdens en na de behandeling, het ondersteunen van onderzoek naar de specifieke bekommernissen en noden van deze jongeren en het organiseren van opleiding aan zorgverleners die in contact komen met jongeren met kanker.

Voor meer info: www.care4aya.be

Give Us A Break

De VZW organiseert vakantieopvang voor kinderen met een beperking in de regio Vlaamse Ardennen.

Voor meer info: giveusabreak.be

Born In Africa

De missie van deze VZW is sociale en educatieve ontwikkeling voorzien voor kinderen in een minder ontwikkelde regio in Zuid-Afrika.

Voor meer info: www.borninafrica.org

Stichting Pelicano

Deze stichting biedt duurzame financiële ondersteuning aan Belgische kinderen die in armoede leven. Ze voorzien in o.a. hulp voor medische kosten en voor andere essentiële lichamelijke, educatieve en sociale noden.

Voor meer info: www.pelicano.be

Het Ventiel

Het Ventiel is een buddyproject voor een zinvolle dagbesteding voor mensen met jongdementie. Buddy’s zijn vrijwilligers met een hart voor mensen, die graag een stukje van hun vrije tijd delen om het leven van een ander aangenamer te maken.

Voor meer info: www.hetventiel.be

Sofhea

Sofhea VZW is een Sociaal Fonds voor Hematologische Aandoeningen. Sofhea wil patiënten en hun naasten ondersteunen en hen met wetenschappelijke vooruitgang hoopvoller perspectieven bieden.

Voor meer info: www.sofhea.be

Beautiful After Breast Cancer 

Het doel van de Stichting Beautiful ABC is meer bewustzijn creëren rond het wel-zijn en wel-voelen na de diagnose van borstkanker. De focus ligt op een leven gevuld met vreugde en geluk en duidelijk maken dat dit wel degelijk mogelijk is na borstkanker.

Voor meer info: www.beautifulabc.com/nl

MPI De Kindervriend

MPI De Kindervriend te Rollegem is een multifunctioneel centrum voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende problematiek. Hun hulpaanbod bestaat uit begeleiding, dagopvang, verblijf en outreach.

Voor meer info: www.dekindervriend.be/MPI

Noblito

Noblito is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de oudsten in onze samenleving. Op een vernieuwende en innovatieve manier willen ze actief bijdragen tot een betere dienstverlening om een antwoord te bieden aan de problematiek van onze vergrijzende maatschappij.

Voor meer info: www.noblito.be

Champagnehappening ‘Sprankelt’ in Oudenaarde

Dit evenement wordt voor de derde keer georganiseerd in Oudenaarde. Er zijn degustaties, live optredens en voorstellingen van champagneboeren. De opbrengst gaat integraal naar VZW KINDERKANKERFONDS.

Voor meer info: www.champagnehappeningsprankelt.be

De 24 Uren van Oudenaarde

De 24 uren van Oudenaarde houdt in dat er verschillende activiteiten worden georganiseerd t.v.v. andere goede doelen. Onder andere een 24-uren loop, een quiz en een mega-ontbijt werden georganiseerd. De goede doelen zijn: het Kinderkankerfonds, Heartbeats, VZW PROFO, De Sneukelfiets, VZW Apart_M-Brio en Give us a break.

Voor meer info: www.24urenvanoudenaarde.be

Fonds Digestieve Oncologie

Het Fonds Digestieve Oncologie focust op het onderzoek naar tumoren van het maag-darmstelsel, de pancreas, de galwegen en de lever. Zulke tumoren komen frequent voor. De ontwikkeling van nieuwe en persoonsgerichte behandelingen vraagt intense investeringen, van mensen en middelen.

Voor meer info: www.digestieve-oncologie.be

De Willy Vrienden

Los van de werksfeer, wouden enkele werknemers uit de Willy Naessens Group eens een activiteit organiseren waarbij we ook ons steentje kunnen bijdragen aan de actie ‘kom op tegen kanker’. Het werd een fotozoektocht/wandeltocht en de opbrengst werd door Willy verdubbeld.

.. wordt vervolgd ..