Dat daken geen onbeperkte levensduur hebben is algemeen geweten. De uitdaging van iedere facility manager is er voor te zorgen dat de daken enerzijds goed onderhouden worden en anderzijds op tijd worden gerenoveerd tegen een aanvaardbaar budget.

Voor beide aspecten kan MUTEC ingeschakeld worden. Met een onderhoudscontract op maat van de klant verlengt de levensduur van de dakhuid.  Tijdens de onderhoudsbeurten wordt het dak via een fotoreportage in kaart gebracht. De zwakke punten worden met de klant besproken en in overleg aangepakt. Hierdoor kent de klant de ware toestand van zijn dak.

Als uit het onderzoek blijkt dat het dak toe is aan een renovatie wordt een transparant vast budget bepaald. Deze budgetten kunnen mee opgenomen worden in de jaarplanning zodat u als klant niet voor plotselinge budgettaire verrassingen komt te staan.

Klanten met meerdere gebouwen kunnen op die manier beslissen om jaarlijks een dak te renoveren. Voordeel van een dergelijke werkwijze is dat MUTEC deze werken kan inplannen tijdens de meest geschikte weersomstandigheden wat op zich een voordeel vormt voor de klant, omwille van de geringe overlast.

Renovatiewerken worden logischerwijze tijdens de zomermaanden uitgevoerd. Afgelopen zomer werden verschillende platte daken door MUTEC gerenoveerd. Dikwijls wordt er bijkomend geïsoleerd alvorens een nieuwe toplaag wordt aangebracht. De nieuw aangebrachte isolatie zorgt tevens voor het uitvlakken van de ondergrond waardoor de naden van de nieuwe toplaag feilloos kunnen gelast worden. Om te weerstaan aan de windbelasting kleeft MUTEC de nieuwe toplaag tegen de opstanden. Met als resultaat een strak dak. Ook op een nieuwe strakke dak is een jaarlijks onderhoud  sterk aanbevolen.