Met groot verdriet en verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde partner-vennoot Paul Zijlmans. Na een kort en intens ziektebed is hij dit weekend van ons heen gegaan.

Paul was een inspirator en motivator die met zijn tomeloze energie en stuwende kracht ontzettend belangrijk is geweest voor Willy Naessens Nederland. Hier zijn wij hem enorm dankbaar voor. Zijn energieke persoonlijkheid, zijn kennis en zakelijk inzicht hebben hun sporen nagelaten binnen ons bedrijf.

Paul, we zullen je gedrevenheid en toewijding maar bovenal je vriendschap en warmte ontzettend gaan missen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, gezin, familie en vrienden.