Willy Naessens Group zorgt voor continuïteit bij Brugse betonfabriek Structo+.

Vandaag heeft de Rechtbank van Koophandel van Brugge de goedkeuring verleend van de overname handelsfonds van Structo+ door de Willy Naessens Group, conform de neergelegde bieding.

De Willy Naessens Group was al eigenaar van de gronden en het fabrieksgebouw, maar nu werd dus ook het bod op de werkmaatschappij Structo+, dat ondertussen in een WCO-procedure verzeild was ook aanvaard door alle partijen.

“Wij waren de enige kandidaat om Structo+ over te nemen en konden met alle betrokken partijen, vakbondsafgevaardigden inbegrepen, een akkoord sluiten over ons overnamevoorstel. De overdracht van het handelsfonds vindt plaats op 31 december 2016. Wij redden ook 44 jobs. 13 bedienden en 31 arbeiders worden meegenomen in het nieuwe verhaal. Wij willen een nieuwe start nemen en opnieuw investeren in Structo.” zegt Dirk Deroose, CEO Willy Naessens Group.

Er werd geopteerd om in een kleiner opstartscenario terug te starten zodat er voldoende focus kan gelegd worden op de broodnodige investeringen om deze fabriek terug op-to-date te krijgen. Voor de komende 3 jaar is er een investeringsprogramma uitgetrokken van €7.000.000.

Met de ploeg medewerkers die wordt overgenomen zullen er verder voorgespannen balken en welfsels geproduceerd worden voor industrie- en wegenbouw (bruggenbouw). Actueel zijn ook de onderhandelingen gestart met de klanten die nog lopende bestellingen hadden in Structo+. Eenvoudig zijn deze gesprekken niet gezien Structo+ de laatste maanden onder marktprijs had verkocht met de bedoeling om hun orderboek gevuld te houden. Hiertegenover staat de Willy Naessens Group het nieuwe Structo alle kansen op slagen moet geven.

“Toch willen wij de gesprekken aangaan om te zien of we de bestaande klanten zoveel mogelijk kunnen helpen. In een afgeslankt scenario is dit natuurlijk een ware evenwichtsoefening.” zegt CEO Dirk Deroose. “Als Willy Naessens Group zijn wij er van overtuigd dat dit een goed verhaal gaat worden. De laatste maand waren er intense gesprekken met alle personeelsleden en hebben we een enthousiaste groep ontdekt die klaar zit om, mits de nodige investeringen, Structo weer op de kaart te zetten!”