Project in de Kijker : Youston NV

Heel wat documenten dienen gedurende een al dan niet wettelijk bepaalde termijn bijgehouden worden door een bedrijf. Youston NV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale archivering en neemt dus de archivering van documenten over van bedrijven.

Dit omhelst niet alleen het inscannen van documenten. Youston bewaart ook het papieren archief en scant op aanvraag van de klant een bepaald document om het aansluitend door te mailen. Zo hoeven de klanten van Youston niet meer te investeren in archiefruimte, personeel dat dit archief beheert en servers.

Daarnaast heeft Youston ook heel performante oplossingen voor het bewaren van vertrouwelijke documenten, digitaliseren van documenten, verzorgen van facturatie,…

Om de groei van het bedrijf veilig te stellen kocht C.E.O. Pieter Vansynghel een bestaande hal waar het toenmalige architectenbureau Holistic, nu A’tract een kantoor bij heeft ontworpen dat het bedrijf langs de E313 de nodige uitstraling geeft.

In 2012 werd dit kantoor door Willy Naessens Industriebouw gerealiseerd. Het bedrijf groeide verder door, waardoor amper 2 jaar later de bestaande hal te klein was geworden, de bouw van een nieuwe hal drong zich op.

Omwille van het continue binnenklimaat waarbij papier het best kan bewaard worden en de inbraakwerendheid i.f.v. de vertrouwelijke documenten was beton een voor de hand liggende keuze. De positieve ervaringen uit 2012 zorgden ervoor dat Youston opnieuw bij Willy Naessens Industriebouw ging aankloppen.