De Willy Naessens Group is structurele partner van Streekmotor23.

Streekmotor23 zet zich in voor mens en omgeving in Zuid-Oost-Vlaanderen. Het is een streekfonds dat actief is in de 23 gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen. Streekmotor23 is ondergebracht onder de Koning Boudewijnstichting en zamelt middelen in bij inwoners, bezoekers en bedrijven in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Deze middelen besteden we aan lokale initiatieven die anders moeilijk financiering vinden. Streekmotor23 steunt sociale initiatieven die de omgeving en de streek betrekken bij hun werking bv. een leefboerderij of een sociale moestuin.

De initiatiefnemers van de projecten halen zelf de helft van de nodige middelen op met een crowd funding platform. Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5.000 euro. Door het steunen van lokale initiatieven wakkeren we het lokaal maatschappelijk engagement aan en spelen we in op de huidige noden.  

Ontdek meer over de projecten die Streekmotor23 steunt op www.streekmotor23.be.